Internet

Usluga KBCnet internet komunikacija za poslovne (biznis) korisnike je servis namenjen pravnim licima za povezivanje na internet mrežu putem najkvalitetnije bežične radio-relejne veze uspostavljene između pristupne tačke provajdera i lokacije korisnika (P2P).

Povezivanje na KBCnet mrežu omoguća Vam da koristite profesionalnu opremu za bežični internet sa izuzetno visokim performansama i muogućnostima prilagođavanja vašem IT okruženju.

Unapredite svoj biznis i ubrzajte poslovnu komunikaciju sa svojim klijentima.