Dokumentacija

Podaci za identifikaciju

Naziv : TRUF DOO
Sedište : Beograd
Poštanski broj : 11040
Ulica i broj : Vojvode Stepe 284/85
Telefon/Fax : 011/715 0 900
Matični broj : 20258039
PIB : 104856385
Šifra delatnosti : 6110
Obveznik PDV-a : Da
Tekući račun : 160-304502-19
Naziv Banke : Banca Intesa

Ugovori